Donatie & Sponsoring info

RPV - Steun ons

Onze vereniging functioneert op de inzet van tientallen vrijwilligers die helpen om onze activiteiten uit te voeren. Om onze activiteiten voor alle leden, ongeacht inkomen of medische achtergrond, toegankelijk te houden, is financiële ondersteuning van harte welkom. Wij zijn een vrijwilligersvereniging zonder winstoogmerk. Eventuele donaties van uw kant, worden alleen besteed aan reumagerelateerde activiteiten ten behoeve van onze leden.

Word donateur

U kunt onze vereniging financieel steunen met een eenmalige of maandelijkse overboeking. Het bijgevoegde machtigingsformulier treft u hier aan. Eventuele wijzigingen in uw overboeking kunt u doorgeven aan onze penningmeester, via: penningmeester@reumatilburg.nl

Machtigingsformulier

U kunt uw financiële bijdrage ook zelf overmaken op IBAN nummer NL07 INGB 0004 4346 37 t.n.v. Reumapatiëntenvereniging Tilburg e.o. te Tilburg.

Uw donatie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als u deze kunt aantonen met een bankafschrift of betaalbewijs en als het jaarbedrag van deze donatie boven een bepaalde drempel komt. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Word sponsor


U kunt ook sponsor worden van onze vereniging. In ruil voor uw contributie (€ 120,00 per jaar) geven wij uw organisatie publiciteit op onze website. Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals het financieel of ‘in natura’ sponsoren van onze evenementen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter via: voorzitter@reumatilburg.nl

In samenwerking met ReumaNederland

Reumavereniging Tilburg e.o.

Veldhovenring 53 - 5041 BA Tilburg

RPV Tilburg © Copyright 2024