Algemeen Lidmaatschap

Algemeen Lidmaatschap

Mensen met een reumatische aandoening kunnen lid worden van onze vereniging, maar ook uw partner kan natuurlijk lid worden. Als uw partner ook reuma heeft, dan wordt hij of zij ‘partner lid’, maar heeft uw partner géén reuma, dan wordt hij of zij ‘ondersteunend lid’.

Kosten lidmaatschap per kalenderjaar:

Contributie € 23,00
Partner-lidmaatschap € 19,50
Ondersteunend lidmaatschap € 19,50

Nieuwe aanmeldingen en adreswijzigingen graag mailen naar: Email: ledenadministratie@reumatilburg.nl

Wilt u lid worden? Schrijf u dan in via dit inschrijfformulier.

Om de administratieve lasten voor onze vereniging zo laag mogelijk te houden, werken wij bij voorkeur met een automatische incasso. Op het inschrijfformulier wordt u gevraagd hiervoor een machtiging af te geven. Wij zouden het op prijs stellen als u hiervan gebruik maakt. Als u het niet eens bent met een afschrijving heeft u tot 30 werkdagen de tijd om uw bank de opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

In samenwerking met ReumaNederland

Reumavereniging Tilburg e.o.

Veldhovenring 53 - 5041 BA Tilburg

RPV Tilburg © Copyright 2024