Toekomst Visie

Wij streven naar een financieel gezonde organisatie, maar ook naar uitbreiding van ons ledenaantal waarbij we nadrukkelijk meer jongeren willen aantrekken. Dat laatste is in deze tijd van toenemende individualisering en digitalisering nog geen makkelijke opgave. Mensen raken steeds meer op zichzelf gericht in plaats van op de groep. Tegelijkertijd is internet & social media een belangrijke bron geworden waarop allerlei informatie kan worden op gezocht. Om deze redenen lijken jongeren zich minder aangetrokken te voelen tot een patiëntenvereniging.

Om meer leden aan te trekken willen wij ons speciale beweegaanbod voor mensen met reuma, uitbreiden en verder professionaliseren. Dit willen wij bereiken door meer ervaren oefenmeesters bij onze activiteit “Bewegen in water”. In de praktijk betekent dit echter een kostenverhoging die wij momenteel nauwelijks kunnen opbrengen. Ook willen we Tai Chi actiever onder de aandacht brengen als een goede oefenvorm voor mensen met reuma. Tot slot staan wij open voor het organiseren van andere beweegactiviteiten als daaraan behoefte bestaat.

In samenwerking met ReumaNederland

Reumavereniging Tilburg e.o.

Veldhovenring 53 - 5041 BA Tilburg

RPV Tilburg © Copyright 2024